RSK - MØDER

Næste møde:
16 - 18 april 2021: Sundhedscenter Haderslev, Clausensvej 25, hvis restriktioner er ophævet, ellers online!

Find vej

Dagsorden april 2021

Serviceposter valg m.v.

OSR-rapport til download


REFERATER & REGNSKABER:

RSK Referat 2020 og 2021

RSK Referat arkiv

RSK Regnskabs arkiv


DOKUMENTER:

Spørgeskema til valg af betroede tjenere

RSK retningslinjer 

Udtalelse om COVID-19 fra WSO/RSK, d. 14. marts '20 


Service konferencer


Workshops m.v.


 

Regions Service Komite Danmark (RSK)


Sidste nyt i forhold til de udvidede restriktioner 6/1 - 21

Mail fra Socialministeriet 7/1 -21

Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at som følge af den nuværende situation med COVID-19 ændres bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 således at forsamlingsforbuddet ændres fra 10 til 5 personer. Muligheden for at være op til 500 siddende deltagere i lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende ved arrangementer m.v. ophæves ligeledes. Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at det ved afholdelse af NA-møder nu skal tilrettelægges sådan, at man overholder reglerne om forsamlingsforbuddet på 5 personer. I kan i den forbindelse overveje at tilrettelægge møderne med brugerne således at de kan afholdes digitalt.
Social- og Indenrigsministeriet kan endvidere oplyse, at sundhedsmyndighedernes nye anbefaling om at holde en afstand på to meter også gælder på socialområdet.

Se hele mailen her!