OSK Storstrøm og Vestsjælland (SoV)

OSK møder:

 Næste møde: 7. novenber 2021 kl 10

Kornbakken 6, Næstved

Dagsorden

GSR-rapport

Find vej


Litteratur:

Litteratursalg foregår på OSK-møderne - Bestillingsseddel udfyldes og sendes til sov.litteratur@nadanmark.dk en uge før mødet


Dokumenter:

OSK Selvransagelse

GSR-Mappe

Retningslinjer OSK SOV

Spørgeskema til valg af betroede tjenere

Serviceposter SOV

Mail adresser i SoV

Skrivelse om adfærd på onlinemøder


Udvalg:

Unitydag


Referater & regnskaber

Referater 2021

Referater Arkiv

Aktuelt regnskab (opdateres løbende)

Regnskab arkiv

 

Klik på kortet for at se aktuelle møder området. klik her for mødeliste til print

Ny konto til donationer:                              reg.nr. 8411 konto nr. 2051936

Konto til køb litteratur:                                reg.nr. 8411 konto nr. 2051952