OSK Storstrøm og Vestsjælland (SoV)

OSK møder:

 Næste møde: 14 marts 2021 kl 10

Join:
Meeting ID: 218 429 574
Passcode: 123123 

Dagsorden

GSR-rapport

Find vej


Litteratur:

Litteratursalg foregår på OSK-møderne - Bestillingsseddel udfyldes og sendes til litteratursov@nadanmark.dk en uge før mødet


Dokumenter:

OSK Selvransagelse

GSR-Mappe

Retningslinjer OSK SOV

Spørgeskema til valg af betroede tjenere

Serviceposter SOV


Udvalg:

Unitydag


Referater & regnskaber

Referater 2021

Referater Arkiv

Aktuelt regnskab (opdateres løbende)

Regnskab arkiv

 

Klik på kortet for at se aktuelle møder området


Sidste nyt i forhold til de udvidede restriktioner 6/1 - 21

Mail fra Socialministeriet 7/1 -21

Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at som følge af den nuværende situation med COVID-19 ændres bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 således at forsamlingsforbuddet ændres fra 10 til 5 personer. Muligheden for at være op til 500 siddende deltagere i lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende ved arrangementer m.v. ophæves ligeledes. Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at det ved afholdelse af NA-møder nu skal tilrettelægges sådan, at man overholder reglerne om forsamlingsforbuddet på 5 personer. I kan i den forbindelse overveje at tilrettelægge møderne med brugerne således at de kan afholdes digitalt.
Social- og Indenrigsministeriet kan endvidere oplyse, at sundhedsmyndighedernes nye anbefaling om at holde en afstand på to meter også gælder på socialområdet.

se hele mailen her


Midlertidig konto til donationer: reg.nr 1551 konto  10391288