OSK NordjyllandOSK-møder


OSK-møder afholdes som udgangspunkt den første mandag i ulige måneder, kl. 18.30 - 21.30 i Café VæXt.

Næste gang:
4. januar 2021, kl. 18:30 - 21:30.

[Dagsorden] [Seneste referat]


Litteratursalg


Litteratur bestilles hos Thomas K. enten via Messenger eller pr. SMS til 2494 0363. Det bestilte materiale kan afhentes på det efterfølgende OSK-møde eller hos Thomas privat.

[Prisliste]


Underudvalg


Hospitaler og Institutioner (H&I)
Formand: Morten, Aalborg
Næstformand: Ikke besat

Offentlig Information (OI)
Formand: Thomas H., Thisted
Næstformand: Ikke besat

Konventudvalg (NOKNA)
NOKNA 2020 er aflyst

Referater fra konventudvalget:
Juni 2020
Maj 2020
April 2020


Nyt fra OSK


Nye emailadresser til grupperne:
Der er oprettet emailadresser til samtlige grupper i Nordjylland på nadanmark-domænet. Det er beskrevet i denne pdf, dog er adgangskoden fjernet, for at den ikke bliver offentliggjort. I kan få den af én af de betroede tjenere i OSK.


Poster i OSK Nordjylland


Post Navn Cleantime-forslag
Formand Frederik, Aalborg 12 mdr.
Næstformand Ledig 12 mdr.
Kasserer Thomas K., Aalborg 24 mdr.
Sekretær Carsten, Aalborg 6 mdr.
Områdeservice-repræsentant (OSR) Stephanie, Aalborg 18 mdr.
Områdeservice-suppleant (OSS) Michael, Aalborg 9 mdr.
Internetansvarlig Andy, Aalborg 6 mdr.
Underudvalgsformænd Se underudvalg 6 mdr.
Konventkasserer Ledig 24 mdr.

Årets gang i OSK


Januar
Regnskabsmøde.
Underudvalg fremlægger regnskab og årsrapport. Valg til konventbestyrelse.

Marts
OSK-møde og lave rapport til RSK.

Maj
Valgmøde og lave rapport til RSK.

August
OSK-møde.

September
OSK-møde og lave rapport til RSK.

November
OSK-møde.
Budgetmøde.
Konvent afsluttes (Rapport og regnskab).