OSK Nordjylland


na-nord-kort

 


OSK-møder


OSK-møder afholdes som udgangspunkt den første mandag i ulige måneder, kl. 18.30 - 21.30 i Café VæXt.

Næste OSK-møde. D2/8-2021

Afholdes på Cafe Væxt

Poul Paghs Gade 6A 1 sal

9000 Aalborg

 

Meeting ID: 967 455 0981
Passcode: 1953

 

[Dagsorden] [Seneste referat]

Mobil Donation på nr. 40 14 14


Litteratursalg


Litteratur bestilles hos Thomas K. enten via Messenger eller kontakt ham til et møde. bestilte materiale kan afhentes på det efterfølgende OSK-møde eller hos Thomas privat.

[Prisliste]


Underudvalg


Hospitaler og Institutioner (H&I)
Formand: Michael, Aalborg
Næstformand: Ikke besat

Offentlig Information (OI)
Formand: Thomas H., Thisted
Næstformand: Ikke besat

Referater OI

April.-2021

Konventudvalg (NOKNA. 25 )
NOKNA 2021

Næste konventmøde D 19/7-kl 19:00

Hjulmagervej 28 Aalborg

Formand: Stephanie

Næstformand: Ledig

Kasserer: Mikkel

Vise kasserer: Ledig

Sekretær: Carsten

Referater fra konventudvalget:
Juni 2020
Maj 2020
April 2020


Nyt fra OSK


Nye emailadresser til grupperne:
Der er oprettet emailadresser til samtlige grupper i Nordjylland på nadanmark-domænet. Det er beskrevet i denne pdf, dog er adgangskoden fjernet, for at den ikke bliver offentliggjort. I kan få den af én af de betroede tjenere i OSK.

 

Mail fra Socialministeriet 7/1 -21

Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at som følge af den nuværende situation med COVID-19 ændres bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 således at forsamlingsforbuddet ændres fra 10 til 5 personer. Muligheden for at være op til 500 siddende deltagere i lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende ved arrangementer m.v. ophæves ligeledes.
Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at det ved afholdelse af NA-møder nu skal tilrettelægges sådan, at man overholder reglerne om forsamlingsforbuddet på 5 personer. I kan i den forbindelse overveje at tilrettelægge møderne med brugerne således at de kan afholdes digitalt.
Social- og Indenrigsministeriet kan endvidere oplyse, at sundhedsmyndighedernes nye anbefaling om at holde en afstand på to meter også gælder på socialområdet.


Poster i OSK Nordjylland


Post Navn Cleantime-forslag
Formand Frederik, Aalborg 12 mdr.
Næstformand Ledig 12 mdr.
Kasserer Thomas K., Aalborg 24 mdr.
Sekretær Carsten, Aalborg 6 mdr.
Områdeservice-repræsentant (OSR) Stephanie, Aalborg 18 mdr.
Områdeservice-suppleant (OSS) Michael, Aalborg 9 mdr.
Internetansvarlig Andy, Aalborg 6 mdr.
Underudvalgsformænd Se underudvalg 6 mdr.
Konventkasserer Ledig 24 mdr.

Årets gang i OSK


Januar
Regnskabsmøde.
Underudvalg fremlægger regnskab og årsrapport. Valg til konventbestyrelse.

Marts
OSK-møde og lave rapport til RSK.

Maj
Valgmøde og lave rapport til RSK.

August
OSK-møde.

September
OSK-møde og lave rapport til RSK.

November
OSK-møde.
Budgetmøde.
Konvent afsluttes (Rapport og regnskab).