OSK Nordjylland


na-nord-kort

 


OSK-møder


OSK-møder afholdes som udgangspunkt den første mandag i ulige måneder, kl. 18.30 - 21.30 i Café VæXt.

Næste OSK-møde. D3/5-2021

Afholdes som Zoom mød

Meeting ID: 967 455 0981
Passcode: 1953

 

[Dagsorden] [Seneste referat]

Mobil Donation på nr. 40 14 14


Litteratursalg


Litteratur bestilles hos Thomas K. enten via Messenger eller pr. SMS til 2494 0363. Det bestilte materiale kan afhentes på det efterfølgende OSK-møde eller hos Thomas privat.

[Prisliste]


Underudvalg


Hospitaler og Institutioner (H&I)
Formand: Morten, Aalborg
Næstformand: Ikke besat

Offentlig Information (OI)
Formand: Thomas H., Thisted
Næstformand: Ikke besat

Referater OI

April.-2021

Konventudvalg (NOKNA)
NOKNA 2020 er aflyst

Referater fra konventudvalget:
Juni 2020
Maj 2020
April 2020


Nyt fra OSK


Nye emailadresser til grupperne:
Der er oprettet emailadresser til samtlige grupper i Nordjylland på nadanmark-domænet. Det er beskrevet i denne pdf, dog er adgangskoden fjernet, for at den ikke bliver offentliggjort. I kan få den af én af de betroede tjenere i OSK.

 

Mail fra Socialministeriet 7/1 -21

Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at som følge af den nuværende situation med COVID-19 ændres bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 således at forsamlingsforbuddet ændres fra 10 til 5 personer. Muligheden for at være op til 500 siddende deltagere i lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende ved arrangementer m.v. ophæves ligeledes.
Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at det ved afholdelse af NA-møder nu skal tilrettelægges sådan, at man overholder reglerne om forsamlingsforbuddet på 5 personer. I kan i den forbindelse overveje at tilrettelægge møderne med brugerne således at de kan afholdes digitalt.
Social- og Indenrigsministeriet kan endvidere oplyse, at sundhedsmyndighedernes nye anbefaling om at holde en afstand på to meter også gælder på socialområdet.


Poster i OSK Nordjylland


Post Navn Cleantime-forslag
Formand Frederik, Aalborg 12 mdr.
Næstformand Ledig 12 mdr.
Kasserer Thomas K., Aalborg 24 mdr.
Sekretær Carsten, Aalborg 6 mdr.
Områdeservice-repræsentant (OSR) Stephanie, Aalborg 18 mdr.
Områdeservice-suppleant (OSS) Michael, Aalborg 9 mdr.
Internetansvarlig Andy, Aalborg 6 mdr.
Underudvalgsformænd Se underudvalg 6 mdr.
Konventkasserer Ledig 24 mdr.

Årets gang i OSK


Januar
Regnskabsmøde.
Underudvalg fremlægger regnskab og årsrapport. Valg til konventbestyrelse.

Marts
OSK-møde og lave rapport til RSK.

Maj
Valgmøde og lave rapport til RSK.

August
OSK-møde.

September
OSK-møde og lave rapport til RSK.

November
OSK-møde.
Budgetmøde.
Konvent afsluttes (Rapport og regnskab).