Ordliste/Forklaringer


 

Forkortelser i NA Service:
Her er nogle af de mest brugte forkortelser:

OSK Område Service Komite
RSK Regions Service Komite
EDM European Delegat Meeting
WSO World Service Organisation
OI Offentlig Information
HI Hospitals & Institutions
II Intern Information
OU Oversættelses Udvalg
IU Internet udvalg
KOKNA Konvent København
NOKNA Konvent Nordjylland
SOKNA Konvent Syddanmark
GSR Gruppe Service Repræsentant
GSS Gruppe Service Suppleant
OSR Område Service Repræsentant
OSS Område Service Suppleant
RD Regions Delegeret
RDS Regions Delegeret Suppleant

Hent som pdf.