Ordliste/Forklaringer


 

Forkortelser i NA Service:

Her er nogle af de mest brugte forkortelser:

OSK Område Service Komite

RSK Regions Service Komite

EDM European Delegat Meeting

WSO World Service Organisation

OI Offentlig Information

HI Hospitals & Institutions

II Intern Information

OU Oversættelses Udvalg

IU Internet udvalg

KOKNA Konvent København

NOKNA Konvent Nordjylland

SOKNA Konvent Syddanmark

GSR Gruppe Service Repræsentant

GSS Gruppe Service Suppleant

OSR Område Service Repræsentant

OSS Område Service Suppleant

RD Regions Delegeret

RDS Regions Delegeret Suppleant

 

Hent som Pdf.