REGION SERVICE KOMMITÉ

RSK
NAVN E-MAIL
RSK Formandrsk.formand@nadanmark.dk
RSK Næstformand rsk.naestformand@nadanmark.dk
RSK Kasserer rsk.kasserer@nadanmark.dk
RSK Vicekasserer rsk.vicekasserer@nadanmark.dk
RSK Sekretær 1. rsk.sekretaer1@nadanmark.dk
RSK Sekretær 2. rsk.sekretaer2@nadanmark.dk
RSK RD rsk.rd@nadanmark.dk
RSK RDS rsk.rds@nadanmark.dk
Formand OU ou.formand@nadanmark.dk
Næstformand OU ou.naestformand@nadanmark.dk
Formand HI hi.formand@nadanmark.dk
Næstformand HI hi.naestformand@nadanmark.dk
Formand OI oi.formand@nadanmark.dk
Næstformand OI oi.naestformand@nadanmark.dk
Helpline Danmarkhelpline@nadanmark.dk
Formand IU iu.formand@nadanmark.dk
Næstformand IU iu.naestformand@nadanmark.dk
OMRÅDE REPRÆSENTANTER OG SUPPLEANTER
NAVN E-MAIL
OSR Nordjylland osrnordjylland@nadanmark.dk
OSS Nordjylland ossnordjylland@nadanmark.dk
OSR Midtjylland osrmidtjylland@nadanmark.dk
OSS Midtjylland ossmidtjylland@nadanmark.dk
OSR Syddanmark osrsyddanmark@nadanmark.dk
OSS Syddanmark osssyddanmark@nadanmark.dk
OSR SoV sov.osr@nadanmark.dk
OSS SoV sov.oss@nadanmark.dk
OSR KBH osrkbh@nadanmark.dk
OSS KBH osskbh@nadanmark.dk
WEB ANSVARLIGE
NAVNE-MAIL
OSK Webmaster Nordwebnord@nadanmark.dk
OSK Webmaster Midt webmidt@nadanmark.dk
OSK Midt Eventansvarlig eventmidt@nadanmark.dk
OSK Webmaster SoV sov.webansvarlig@nadanmark.dk
OSK Webmaster KBH webkbh@nadanmark.dk
OSK Webmaster SYDsyd.osk.web@nadanmark.dk
INTERNETET UDVALG
NAVNE-MAIL
IU formandiu.formand@nadanmark.dk
Event ansvarlig IU event@nadanmark.dk
Referat ansvarlig IU ref.ansvarlig@nadanmark.dk
Speaker ansvarlig IU speaker@nadanmark.dk
Mødelisteansvarlig IU modelisteansvarlig@nadanmark.dk