Regionsdelegeret & suppleant


 


Om det internationale samarbejde


RD og RDS er som OSR og OSS, bare et niveau forskudt. Hvor OSR/OSS vælges af de enkelte områder og er bindeledet mellem de fem områder og Region Danmark, tjener RD/RDS RSK og er bindeledet mellem Region Danmark og resten af verden. De agerer til EDM-møder (European Delegates Meeting, det europæiske delegeretmøde). EDM-møder, der svarer til RSK-møder bare på Europaplan, afholdes to gange årligt.

Efter hvert møde i udlandet udfærdiger RD/RDS en rapport, som detaljeret beskriver det/de møder, de har deltaget i. De forpligter sig til at viderebringe og arbejde for de ønsker, Region Danmark måtte have til de forskellige møder. RD og RDS bør/skal oversætte og udføre de workshops, de bliver præsenteret for ved WSC (World Serviceconference, verdensservicekonferencen). Normalt er man RDS to år, hvor man støtter RD og oplæres af denne. Derefter følger to år som RD. Begge skal deltage i samtlige RSK-møder.

Narcotics Anonymous World Services bliver for nemheds skyld kaldt NAWS. De ansatte i NAWS er næsten alle lønnede addicts. Det er med årene blevet et firma, en virksomhed, som tjener penge på de mange publikationer og store udvalg af bedringsmerchandise. Det er også den organisation, som tjener de forskellige regioner med udgivelse af oversat litteratur, salg af denne, mønter og andet bedringsmerchandise. NAWS, sammen med WSO og World Board, WB, står også for at arrangere WSC, verdensservicekonferencen, som afholdes hvert andet år i Amerika. På denne diskuteres og evalueres den netop afsluttede conference cycle, konferencecyklus, og der stemmes og debatteres om, hvordan den konferencecyklus skal tage sig ud. En sådan cyklus varer to år.

WB består af ulønnede betroede tjenere, som er valgt på WSC. Der er et hav af forskellige titler på disse, og man er valgt for et, to, fire, seks eller otte år af gangen. Ved WSC er det et medlem af WB, der fungerer som formand af denne. WB-medlemmerne er de forskellige regioners ”ombudsmand”. Hver region har deres eget WB-medlem og kan til enhver tid henvende sig til dette, hvis der er brug for det. F.eks. hvis en region er blevet uenig med WSO om en oversættelse, så kan dette WB-medlem gå ind i sagen og støtte regionen.

Til hver WSC udgives der en CAR (Conference Agenda Report) og en CAT (Conference Approval Track). CAR’en, som vi kalder den på dansk, indeholder materiale omhandlende den cyklus, som bliver afsluttet på WSC. Vigtigst er de mange forslag regionerne skal vedtage eller nedstemme. Der er både forslag fra NAWS/WSO og fra de enkelte regioner. CAT’en, som udkommer ca. tre måneder efter CAR’en, er en udspecificeret køreplan for selve konferencen. Den indeholder også opdaterede regnskaber fra NAWS, en gennemgang af økonomien her og nu, en oversigt over eventuelle seatninger (regioner, der søger om at blive en del af WSC – og dermed opnå stemmeret), rapporter fra de forskellige zoner (Danmark er en del af den zone der hedder EDM) og rapporter fra de forskellige underudvalg etc. Der er også forslag til ændringer af allerede udgivet litteratur. CAT og CAR er basismaterialet for hele WSC. Disse to digre værker (skrevet på engelsk, men CAR’en er også tilgængelig på svensk) skal læses af RD og RDS, inden de tager til den ugelange WSC.