Hvis du er ny i NA eller tænker på at tage til dit første NA møde så klik her


Siden opdateret 09.04.21

OSK Midtjylland afholder OSK møde i lige måneder kl. 11.00 – 14.00                                               

Næste OSK møde er d. 09.05.21

Dagsorden 09.05.21

Slotsgården 5 Randers

På det kommende OSK møde sælges der ikke litteratur, det skal bestilles i forvejen       

Mail til litteratur ansvarlig

Litteraturpriser

Referater & regnskaber

H&I Midt


OI Midt


Læs Pamfletter

Oplæsninger m.m.

Emne forslag til grupperne


Konvent & Camp 2021

Service konferencer


Betroede tjenere Midtjylland

Retningslinjer 23. marts 2021


En vision for NA service

Mail fra Socialministeriet 7/1 -21

Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at som følge af den nuværende situation med COVID-19 ændres bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 således at forsamlingsforbuddet ændres fra 10 til 5 personer. Muligheden for at være op til 500 siddende deltagere i lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende ved arrangementer m.v. ophæves ligeledes.
Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at det ved afholdelse af NA-møder nu skal tilrettelægges sådan, at man overholder reglerne om forsamlingsforbuddet på 5 personer. I kan i den forbindelse overveje at tilrettelægge møderne med brugerne således at de kan afholdes digitalt.
Social- og Indenrigsministeriet kan endvidere oplyse, at sundhedsmyndighedernes nye anbefaling om at holde en afstand på to meter også gælder på socialområdet.

se hele mailen her

Kommende møder i Midtjylland 


Aarhus, 8000 Aarhus C, Danmark
Håbet
19:00
Søndag
NS