Hvis du er ny i NA eller tænker på at tage til dit første NA møde så klik her


Siden opdateret 10.09.21

OSK Midtjylland afholder OSK møde normalt i lige måneder kl. 11.00 – 14.00                                               

Næste OSK møde er d. 10.10.21

Dagsorden den 10.10.21

Slotsgården 5 Randers

På det kommende OSK møde sælges der ikke litteratur, det skal bestilles i forvejen       

Mail til litteratur ansvarlig

Litteraturpriser

Referater & regnskaber

H&I Midt


OI Midt


Læs Pamfletter

Oplæsninger m.m.

Emne forslag til grupperne


Konvent & Camp 2022

Service konferencer


Betroede tjenere Midtjylland

Retningslinjer 7. april 2019


En vision for NA service