Hvis du er ny i NA eller tænker på at tage til dit første NA møde så klik her


Siden opdateret 03.12.20

OSK Midtjylland afholder OSK møde i lige måneder kl. 11.00 – 14.00                                               

Næste OSK møde er d. 6.12.20                Dagsorden d. 06.12.20

Slotsgården 5 Randers

På det kommende OSK møde sælges der ikke litteratur, det skal bestilles i forvejen       

Mail til litteratur ansvarlig

Litteraturpriser

Referater & regnskaber 2020

Referat & regnskabs arkiv

H&I Midt


OI Midt


Læs Pamfletter

Oplæsninger m.m.

Emne forslag til grupperne


Konvent & Camp 2021

Service konferencer


Betroede tjenere Midtjylland

Retningslinjer 2. november 2020


En vision for NA service

 

Må man mødes flere end 10 personer f.eks. til AA-møder?

Der er tale om et frivilligt netværk. Frivillige sociale arrangementer, netværksmøder, kurser for frivillige m.v. er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer. Møder skal derfor tilrettelægges sådan, at man overholder reglerne om forsamlingsforbuddet. Du kan læse mere i den Q/A, der hedder ”Er sociale frivillige foreninger omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer?”, hvor der også er oplistet nogle af de undtagelser, der gælder til forsamlingsforbuddet.

En af undtagelserne gælder for lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Et AA-møde kan dermed være undtaget fra forsamlingsforbuddet, hvis det afholdes på den måde.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

 

Kommende møder i Midtjylland 


Horsens, 8700 Horsens, Danmark
Basis Tekst
19:00
Torsdag
BT,SD,S,NS
Viborg, 8800 Viborg, Danmark
Free Spirit
19:00
Torsdag
O,B,NS