Er du er ny i NA eller tænker på at tage til
til dit første NA møde så klik her


Siden opdateret 19.07.24  Mødeliste Midtjylland.

NA mødet søndag kl. 11.00 i Skanderborg er flyttet
til anden adresse den 28. juli & 11. august
Ærtevej 27  8660 Skanderborg
Mødet den 4. august er lukket, vi opfordrer
medlemmer til at komme til Konventet.

Onsdagsgruppen i Århus
"Sammen kan vi" er lukket fra den 10 juli
p.g.a manglende betroede tjenere

Dagsorden til næste OSK møde
Næste OSK møde er den 11. august
kl 11.00 - 14.00
Slotsgården 5  8900 Randers
Litteratur salg før OSK mødet
fra kl.10.30-11.00

Litteraturpriser & bestillingsliste
Mail til litteratur ansvarlig

Referater & regnskaber
GSR rapporter m. m.

H&I Midtjylland
OI Midt

Læs Pamfletter
Oplæsninger m.m.
Emne forslag til grupperne & konventer

Program konvent & camp 2024  2.- 4. august

Event & fødselsdage

Konvent & Camp 02.08-04.08.2024
Flyers Verdens konvent i USA 29.08-01.09.24
BOKNA 2 Bornholm Rønne 06.09-08.09.24
Service konference Esbjerg 06.09-08.09.24
Speaker jam Horsens 14.09.24
Service konferencer
Konventer rundt om i Europa


Betroede tjenere Midtjylland
Retningslinjer 7. april 2019


En vision for NA service