Det er vigtigt at alle grupper, som holder midlertidigt lukket pga. COVID-19, oplyser det til modelisteansvarlig@nadanmark.dk, så mødelisterne kan blive opdaterede. Det samme gælder, hvis der bliver lavet netmøder.

SE SIDSTE NYT VEDR. MØDER OG  RESTRIKTIONER - SE DEN NYE AFTALE (15/4 - 21) HER! 


Nyt fra områderne


Opdateret den 14. juni 2021

Nordjylland

Se mere på OSK Nordjyllands side.

Næste OSK møde D. 2 August  kl 18:30

Midtjylland

Næste OSK møde er d. 08.08.21

Dagsorden den 08.08.21

OSK referat 13. juni 2021

Konvent & camp 2021 er aflyst p.g.a af 

restriktioner (afstandskrav)

Vi afholder konvent & camp igen 2022

"Velkommen ombord" se link

Konvent & Camp 2022

Se mere på OSK Midtjyllands side.

Syddanmark

Se mere på OSK Syddanmarks side.

København, Nordsjælland og Bornholm

Hvis grupperne ønsker et rum til afholdelse af online-møder, sendes mail med info om gruppenavn, navn på rummet, tidspunkt og kontaktperson til fu@nakbh.dk af gruppens service-folk.

Se mere på OSK København, Nordsjælland og Bornholms side.

Storstrøm og Vestsjælland

Se mere på OSK Storstrøm og Vestsjællands side.


Workshops


Følgende er tilføjet under workshops d. 17. november 2019:

NA's 12 Koncepter

Overskrifter NA's 12 Koncepter for service

De 12 koncepter for NA-service med studiemateriale

Spørgsmål til koncepterne

Find dem og mange andre på workshop-siden.


Ny litteratur


Ny pamflet godkendt på den seneste Verdensservicekonference:
IP 30: Mental Health in Recovery
Indtil videre findes den kun på engelsk.

Oversættelsesudvalget arbejder i øjeblikket på den nye traditions­arbejdsbog Guiding Principles. Dele af denne (Tradition 1-4, 6, 7, 9) kan hentes på print-selv-siden.

Litteratur kan fremover findes som underpunkt under medlemmer!


Lydbøger


Basis Tekst, sjette udgave,
Det Virker: Hvordan og Hvorfor
og Vejledninger i Trinarbejde

findes nu alle som lydbøger - køb dem hos din litteraturansvarlige.

Basis Tekst lydbog er lagt op på hjemmesiden (under litteratur) så du kan lytte til den her


The NA Way Magazine


The International Journal of Narcotics Anonymous

Seneste udgave:
Januar 2020

Tidligere udgaver:
Arkiv på na.org


Service


Nyt fra World Board:

Fire projekter der har deadline, her i slutningen af maj:

FIPT: E-mail indsigelser og forslag til revisionen af Fellowship Intellectual Property Trust (fonden der administrer vores litteratur),  se mere på www.na.org/fipt, og skriv til wb@na.org.

PR Survey: Vi udsendte denne medlemsundersøgelse, på vegne af udenforstående forskere, som samler data omkring hvilke bedrings redskaber NA-medlemmer bruger. Denne type af uafhængig forskning kan nå mange professionelle, der henviser addicts til vores program. Du kan finde undersøgelsen på  www.na.org/survey  eller fra ”survey button” på NA Meeting Seach app.

Virtual NA Meetings: Connecting to the Service System (Farsi link, Polish link, Portuguese link, Spanish link): I blandt de spørgsmål, denne korte undersøgelse stiller dig, er om du mener online møder lever op til kriterierne for at betragtes som en NA-gruppe. Svarene vil hjælpe os med at tilrettelægge en debat på næste Verdens Service Konference. Du kan finde undersøgelsen under www.na.org/survey.

SPAD: Den næstsidste omgang af indlæg til ”Spiritual Principle a Day Book Project” venter på jeres bidrag. Du kan finde indlæggene og skemaer til input på www.na.org/spad. Gennemgå så mange eller så få som du vil.

Vi byder lokale kræfter velkommen til at skrive på www.na.org/virtual især ideer omkring hybridmøder og tjeklister til NA-møder der overvejer at åbne igen. Undlad ikke at sende input til de ideer til den bedste måde at afholde online møder der er slået op på www.na.org/toolbox til toolbox@na.org.

Vores indsats for at støtte op om World Services bestræbelser for at flytte indkomsterne til medlemsbidrag i stedet for litteratur salg fortsætter. Tak til alle der har doneret og er med til at sprede budskabet: ”Vi er nødt til at løfte i flok og ved at gøre dette, lærer vi, at vi virkelig er en del af noget, der er større end os selv (Tradition Syv, Basis Tekst).


RD / RDS
Læs om den seneste (virtuelle) Verdensservicekonference.


RSK                                                                                         Nyt spørgeskema/vejledning omkring økonomi, til brug ved valg af betroede tjenere.


Til netmøder


Mangler din gruppe et sted at holde møder på nettet?
En del områder har oprettet "fælles-abonnementer", som grupperne kan deles om. Kontakt jeres områdeservicekomité eller skriv til Internetudvalget for at høre mere.

Hent oplæsninger til net-møder:
Hvem er en addict?
Hvad er NA's program?
Hvorfor er vi her?
Sådan virker det
Narcotics Anonymous' Tolv Traditioner
Vi kommer i bedring
Bare for i dag

Zip-pakke med alle oplæsningerne


Hjælp med til at holde mødelisterne opdaterede


Der er mange ændringer af mødelisterne i øjeblikket - derfor er det ekstra vigtigt at vi i fællesskab holder dem opdaterede, så folk ikke går forgæves. Gå venligst nedenstående igennem, og hvis der er noget, der skal ændres, så send en mail til modelisteansvarlig@nadanmark.dk.

Hvis jeres fysiske møder er midlertidigt lukket, så tjek at det er med på denne liste:
Liste over midlertidigt lukkede møder

Hvis jeres møde nu findes i en net-udgave, så tjek at det er med på denne liste:
Liste over møder på nettet

Hvis jeres gruppe stadig holder fysiske møder, så tjek at de er med på denne liste:
Liste over fysiske møder