Det er vigtigt at alle grupper, som har ændringer til møder og mødeliste, oplyser det til modelisteansvarlig@nadanmark.dk, så mødelisterne kan blive opdaterede. Det samme gælder, hvis der bliver lavet netmøder.

 

Nyt fra områderne


Opdateret den 16. juli 2024


Nordjylland

Næste OSK møde
Søndergade 14,1
9000 Aalborg

NOKNA 28  Næste konventmøde  Søndergade 14. 9000 Ålborg

Se mere på OSK Nordjyllands side.


Midtjylland  Mødeliste Midtjylland

NA mødet søndag kl. 11.00 i Skanderborg er flyttet
til anden adresse den 28. juli & 11. august
Ærtevej 27  8660 Skanderborg
Mødet den 4. august er lukket, vi opfordrer
medlemmer til at komme til Konventet.

Onsdagsgruppen i Århus
"Sammen kan vi" er lukket fra den 10 juli
p.g.a manglende betroede tjenere

Program konvent & camp 2024
H&I introworkshop til NA Skanderborg konvent 2024
lørdag 3 august fra kl. 12 (Store sal).   


Konvent & Camp 2024  den 2.-4.august

Næste OSK møde er den 11 august
kl. 11.00-14.00
Slotsgården 5 Randers
NA litteratur sælges fra kl 10.30
Litteraturpriser & bestillingsliste
Dagsorden til næste OSK møde
OSK referat 9.juni 2024
GSR rapporter m. m.


Syddanmark

Online møde ang. Service konferencen i Esbjerg 2024
Link til møde
Møde ID: 441 055 9641
Adgangskode: 123123

Se mere på OSK Syddanmarks side.


København, Nordsjælland og Bornholm

Hvis grupperne ønsker et rum til afholdelse af online-møder, sendes mail med info om gruppenavn, navn på rummet, tidspunkt og kontaktperson til fu@nakbh.dk af gruppens service-folk.

Se mere på OSK København, Nordsjælland og Bornholms side.


Storstrøm og Vestsjælland
Se mere på OSK Storstrøm og Vestsjællands side.


Ny litteratur


Kan nu købes som bog hos din litteraturansvarlige
Kan læses dagligt her (engelsk)
Du kan tilmelde dig her hvis du ønsker den i din mail dagligt
Det er nu muligt at læse denne på dansk (print selv siden) - foreløbig kan januar/februar ses - april er nu tilgængelig 


Er nu udkommet som trykt kladde - 75 kr hos din litteraturansvarlige
Link til Litteratur siden


Lydbøger


Basis Tekst, sjette udgave,
Det Virker: Hvordan og Hvorfor
& Vejledninger i Trinarbejde
findes nu alle som lydbøger - køb dem hos din litteraturansvarlige.

Basis Tekst som lydbog er lagt op på hjemmesiden, du kan lytte til den her

 


Service


Offentlig Relation
OR (offentlig relationer) afholder regionsmøde på Lørdag den 13 i 4 kl 12:00

Det er et gruppesamvitighedsmøde for: OI. HI & Helpline (er du ansvarlig for en af disse udvalg får du transporten dækket)
Vi kommer til at køre en workshops og snakke om hvilken retning tingene går i udvalgene og hvilken retning vi kunne tænke os frem over 😊
Alle er velkommen til at komme og vi kommer ikke til at gå sultene hjem.
For spørgsmål kan i kontakte OR Formand: oi.formand@nadanmark.dk

Tid og sted
Lørdag 13/4 kl. 12:00
Dronningensgade 97
7000 Fredericia


Nyt fra World Board:

Vi byder lokale kræfter velkommen til at skrive på www.na.org/virtual især ideer omkring hybridmøder og tjeklister til NA-møder der overvejer at åbne igen. Undlad ikke at sende input til de ideer til den bedste måde at afholde online møder der er slået op på www.na.org/toolbox til toolbox@na.org.

Vores indsats for at støtte op om World Services bestræbelser for at flytte indkomsterne til medlemsbidrag i stedet for litteratur salg fortsætter. Tak til alle der har doneret og er med til at sprede budskabet: ”Vi er nødt til at løfte i flok og ved at gøre dette, lærer vi, at vi virkelig er en del af noget, der er større end os selv (Tradition Syv, Basis Tekst).

World service nyt  Naws News


RD / RDS
Læs om den seneste (virtuelle) Verdensservicekonference.


RSK
spørgeskema/vejledning omkring økonomi, til brug ved valg af betroede tjenere.


The NA Way Magazine
Arkiv på na.org


Events i Danmark og udlandet


2. august 2024 - 4. august 2024, kl. 14:00
Skanderborg konvent og camp 2024
Audonicon

10. august 2024 - 17. august 2024, kl. 17:00 - 18:00
Regnbuebedrings arrangement (English meetings)
Regnbuebedrings arrangement (English meetings)

6. september 2024 - 8. september 2024, kl. 15:00
Servicekonference 2024 Esbjerg
Præstegårdsskolen

6. september 2024 - 8. september 2024, kl. 16:00
BOKNA II
Rømeregårdsvej 54

 

Hjælp med til at holde mødelisterne opdaterede


Der er mange ændringer af mødelisterne i øjeblikket - derfor er det ekstra vigtigt at vi i fællesskab holder dem opdaterede, så folk ikke går forgæves. Gå venligst nedenstående igennem, og hvis der er noget, der skal ændres, så mail til: modelisteansvarlig@nadanmark.dk
Hvis jeres fysiske møder er midlertidigt lukket, så tjek at det er med på denne liste:
Liste over midlertidigt lukkede møder
Hvis jeres møde nu findes i en net-udgave, så tjek at det er med på denne liste:
Liste over møder på nettet
Hvis jeres gruppe stadig holder fysiske møder, så tjek at de er med på denne liste:
Liste over fysiske møder

Mødelister til print:
Mødelister til print er at finde på hjemmesiden under møder hvis der er fejl eller adresserne ikke stemmer så kontakt:
modelisteansvarlig@nadanmark.dk