Det vigtigt at alle grupper, som holder midlertidigt lukket pga. COVID-19, oplyser det til modelisteansvarlig@nadanmark, så mødelisterne kan blive opdaterede. Det samme gælder, hvis der bliver lavet netmøder.

Nyt fra områderne


Opdateret den 13. november 2020

Nordjylland

Se mere på OSK Nordjyllands side.

Midtjylland

Se mere på OSK Midtjyllands side.

Syddanmark

Søndagsmødet (Sammen kan vi, Esbjerg) er midlertidigt lukket ned pga. manglende opbakning fra 3/9-20.

Se mere på OSK Syddanmarks side.

København, Nordsjælland og Bornholm

Hvis grupperne ønsker et rum til afholdelse af online-møder, sendes mail med info om gruppenavn, navn på rummet, tidspunkt og kontaktperson til fu@nakbh.dk af gruppens service-folk.

Se mere på OSK København, Nordsjælland og Bornholms side.

Storstrøm og Vestsjælland

Mødet i Statsfængslet Jyderup:
Tilladelse hentes på 72552200 eller ved personlig henvendelse i fængslet - minimum 3 dage før mødet - er åbent efter coronapause.

Frihedsgruppen i Nykøbing F afholder midnatsmøde den 24 december på den sædvanlige adresse kl 23.59 - 01.00

Se mere på OSK Storstrøm og Vestsjællands side.


Ny litteratur


Ny pamflet godkendt på den seneste Verdensservicekonference:
IP 30: Mental Health in Recovery
Indtil videre findes den kun på engelsk.

Oversættelsesudvalget arbejder i øjeblikket på den nye traditions­arbejdsbog Guiding Principles. Dele af denne (Tradition 1-4, 6 og 7) kan hentes på print-selv-siden.


Lydbøger


Basis Tekst, sjette udgave,
Det Virker: Hvordan og Hvorfor
og Vejledninger i Trinarbejde

findes nu alle som lydbøger - køb dem hos din litteraturansvarlige.


The NA Way Magazine


The International Journal of Narcotics Anonymous

Seneste udgave:
Januar 2020

Tidligere udgaver:
Arkiv på na.org


Service


RD / RDS
Læs om den seneste (virtuelle) verdensservicekonference.

RSK                                                                                         Nyt spørgeskema/vejledning omkring økonomi, til brug ved valg af betroede tjenere.


Workshops


Følgende er tilføjet under workshops d. 17. november 2019:

NA's 12 Koncepter

Overskrifter NA's 12 Koncepter for service

De 12 koncepter for NA-service med studiemateriale

Spørgsmål til koncepterne

Find dem og mange andre på workshop-siden.


Til netmøder


Mangler din gruppe et sted at holde møder på nettet?
En del områder har oprettet "fælles-abonnementer", som grupperne kan deles om. Kontakt jeres områdeservicekomité eller skriv til Internetudvalget for at høre mere.

Hent oplæsninger til net-møder:
Hvem er en addict?
Hvad er NA's program?
Hvorfor er vi her?
Sådan virker det
Narcotics Anonymous' Tolv Traditioner
Vi kommer i bedring
Bare for i dag

Zip-pakke med alle oplæsningerne


Hjælp med til at holde mødelisterne opdaterede


Der er mange ændringer af mødelisterne i øjeblikket - derfor er det ekstra vigtigt at vi i fællesskab holder dem opdaterede, så folk ikke går forgæves. Gå venligst nedenstående igennem, og hvis der er noget, der skal ændres, så send en mail til modelisteansvarlig@nadanmark.dk.

Hvis jeres fysiske møder er midlertidigt lukket, så tjek at det er med på denne liste:
Liste over midlertidigt lukkede møder

Hvis jeres møde nu findes i en net-udgave, så tjek at det er med på denne liste:
Liste over møder på nettet

Hvis jeres gruppe stadig holder fysiske møder, så tjek at de er med på denne liste:
Liste over fysiske møder


COVID-19-relaterede nyheder


Mail fra Social- og Indenrigsministeriet, pr. 2. november 2020

Social- og Indenrigsministeriet har modtaget jeres henvendelse af 24. oktober 2020 vedrørende forsamlingsforbuddet og afholdelse af NA-møder.

Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at der ved afholdelse af NA-møder er tale om et frivilligt netværk. Frivillige sociale arrangementer, netværksmøder, kurser for frivillige m.v. er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer. Møder skal derfor tilrettelægges sådan, at man overholder reglerne om forsamlingsforbuddet.

Det afgørende i forhold til forsamlingsforbuddet er, om der er tale om indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted. Er dette tilfældet, er det forbudt at afholde og deltage i dette.

Reglen om forsamlingsforbuddet på 10 personer indeholder dog bl.a. følgende undtagelser, der kan være relevante for sociale frivillige foreninger:

  • Forsamlingsforbuddet gælder f.eks. ikke i private boliger og haver i tilknytning til boligen, som kun beboerne råder over. Fælles arealer som en gård og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over, falder ikke ind under denne undtagelse.
  • Almindelig færden og ophold på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v. er f.eks. også undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer.
  • Lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, er f.eks. også undtaget fra forsamlingsforbuddet

En af undtagelserne gælder således for lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Et NA-møde vil dermed kunne være undtaget fra forsamlingsforbuddet, hvis det afholdes på denne måde. En anden mulighed kan være, at I kan overveje at tilrettelægge møderne med brugerne således at de kan afholdes digitalt.

I kan læse mere om forsamlingsforbuddet og ofte stillede spørgsmål om coronavirus på socialområdet på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/opdateres-loebende-informationer-om-coronavirus-og-socialomraadet-med-faqs/#faq

Social- og Indenrigsministeriet skal derudover henvise til sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer om håndtering af smitterisiko, herunder om afstand og brug af mundbind.

Kilde: Mail

Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside, pr. 30. oktober 2020

Må man mødes flere end 10 personer f.eks. til AA-møder?

Der er tale om et frivilligt netværk. Frivillige sociale arrangementer, netværksmøder, kurser for frivillige m.v. er omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer. Møder skal derfor tilrettelægges sådan, at man overholder reglerne om forsamlingsforbuddet. Du kan læse mere i den Q/A, der hedder ”Er sociale frivillige foreninger omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer?”, hvor der også er oplistet nogle af de undtagelser, der gælder til forsamlingsforbuddet.

En af undtagelserne gælder for lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Et AA-møde kan dermed være undtaget fra forsamlingsforbuddet, hvis det afholdes på den måde.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Mail fra Social- og Indenrigsministeriet, pr. 29. oktober 2020

Citat fra social- og indenrigsminister Astrid Krag:

"Det nye forsamlingsforbud betyder ikke, at man må stoppe aktiviteten i grupper som AA, NA og CA. Tværtimod håber jeg, at man fortsætter sit vigtige arbejde for tidligere misbrugere. For dem er epidemien jo ikke mindre svær end for alle andre.

Forsamlingsforbuddet indebærer alene, at de frivillige grupper skal tilrettelægge deres møder efter det. Det kan de gøre ved højst at være 10 samlet ad gangen eller at sætte sig på faste pladser med retning mod en mødeleder. De muligheder håber jeg som sagt, de vil benytte sig af."

Supplerende fakta fra Social- og Indenrigsministeriet:

Sociale tilbud efter serviceloven er i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

AA, NA og CA er ikke lukket ned som følge af det skærpede forsamlingsforbud på 10 personer, men de må finde en løsning, hvor de overholder reglerne i forsamlingsforbuddet, som gælder for frivillige sociale arrangementer, netværksmøder, kurser for frivillige mv. Reglen om forsamlingsforbuddet indeholder flere undtagelser.

Blandt andet er lokaler, lokaliteter, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, undtaget.

Kilde: Mail