Det er vigtigt at alle grupper, som holder midlertidigt lukket pga. COVID-19, oplyser det til modelisteansvarlig@nadanmark.dk, så mødelisterne kan blive opdaterede. Det samme gælder, hvis der bliver lavet netmøder.

SE SIDSTE NYT VEDR. MØDER OG DE NYE RESTRIKTIONER NEDERST PÅ SIDEN HER! OPDATERES SÅ SNART DER KOMMER NYT!

 


Nyt fra områderne


Opdateret den 23 marts 2021

Nordjylland

Se mere på OSK Nordjyllands side.

Næste OSK møde D. 3 Maj kl 18:30

Midtjylland

Næste OSK møde den 9. maj kl. 11.00

Nyt møde Viborg Online lør-10:00-11:00

Se mere på OSK Midtjyllands side.

Syddanmark

Se mere på OSK Syddanmarks side.

København, Nordsjælland og Bornholm

Hvis grupperne ønsker et rum til afholdelse af online-møder, sendes mail med info om gruppenavn, navn på rummet, tidspunkt og kontaktperson til fu@nakbh.dk af gruppens service-folk.

Se mere på OSK København, Nordsjælland og Bornholms side.

Storstrøm og Vestsjælland

Se mere på OSK Storstrøm og Vestsjællands side.


Ny litteratur


Ny pamflet godkendt på den seneste Verdensservicekonference:
IP 30: Mental Health in Recovery
Indtil videre findes den kun på engelsk.

Oversættelsesudvalget arbejder i øjeblikket på den nye traditions­arbejdsbog Guiding Principles. Dele af denne (Tradition 1-4, 6 og 7) kan hentes på print-selv-siden.


Lydbøger


Basis Tekst, sjette udgave,
Det Virker: Hvordan og Hvorfor
og Vejledninger i Trinarbejde

findes nu alle som lydbøger - køb dem hos din litteraturansvarlige.


The NA Way Magazine


The International Journal of Narcotics Anonymous

Seneste udgave:
Januar 2020

Tidligere udgaver:
Arkiv på na.org


Service


RD / RDS
Læs om den seneste (virtuelle) verdensservicekonference.

RSK                                                                                         Nyt spørgeskema/vejledning omkring økonomi, til brug ved valg af betroede tjenere.


Workshops


Følgende er tilføjet under workshops d. 17. november 2019:

NA's 12 Koncepter

Overskrifter NA's 12 Koncepter for service

De 12 koncepter for NA-service med studiemateriale

Spørgsmål til koncepterne

Find dem og mange andre på workshop-siden.


Til netmøder


Mangler din gruppe et sted at holde møder på nettet?
En del områder har oprettet "fælles-abonnementer", som grupperne kan deles om. Kontakt jeres områdeservicekomité eller skriv til Internetudvalget for at høre mere.

Hent oplæsninger til net-møder:
Hvem er en addict?
Hvad er NA's program?
Hvorfor er vi her?
Sådan virker det
Narcotics Anonymous' Tolv Traditioner
Vi kommer i bedring
Bare for i dag

Zip-pakke med alle oplæsningerne


Hjælp med til at holde mødelisterne opdaterede


Der er mange ændringer af mødelisterne i øjeblikket - derfor er det ekstra vigtigt at vi i fællesskab holder dem opdaterede, så folk ikke går forgæves. Gå venligst nedenstående igennem, og hvis der er noget, der skal ændres, så send en mail til modelisteansvarlig@nadanmark.dk.

Hvis jeres fysiske møder er midlertidigt lukket, så tjek at det er med på denne liste:
Liste over midlertidigt lukkede møder

Hvis jeres møde nu findes i en net-udgave, så tjek at det er med på denne liste:
Liste over møder på nettet

Hvis jeres gruppe stadig holder fysiske møder, så tjek at de er med på denne liste:
Liste over fysiske møder


COVID-19-relaterede nyheder


Sidste nyt i forhold til de udvidede restriktioner 6/1 - 21

Mail fra Socialministeriet 7/1 -21

Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at som følge af den nuværende situation med COVID-19 ændres bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 således at forsamlingsforbuddet ændres fra 10 til 5 personer. Muligheden for at være op til 500 siddende deltagere i lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende ved arrangementer m.v. ophæves ligeledes.
Social- og Indenrigsministeriet kan oplyse, at det ved afholdelse af NA-møder nu skal tilrettelægges sådan, at man overholder reglerne om forsamlingsforbuddet på 5 personer. I kan i den forbindelse overveje at tilrettelægge møderne med brugerne således at de kan afholdes digitalt.
Social- og Indenrigsministeriet kan endvidere oplyse, at sundhedsmyndighedernes nye anbefaling om at holde en afstand på to meter også gælder på socialområdet.

se hele mailen her