Det er vigtigt at alle grupper, som har ændringer til møder og mødeliste, oplyser det til modelisteansvarlig@nadanmark.dk, så mødelisterne kan blive opdaterede. Det samme gælder, hvis der bliver lavet netmøder.

Nyt fra områderne


Opdateret den 8. september 2021

NOKNA 25

Program                       Gallamiddag

Billetter til konventet er udsolgt


Nordjylland

Se mere på OSK Nordjyllands side.

Næste konventmøde D. 27 september kl 19:00

på Hjulmagervej 28. Aalborg

Næste OSK møde D. 1 november kl 18:30


Midtjylland

Næste OSK møde er d. 10.10.21

Dagsorden den 10.10.21

OSK referat 8. august 2021

Vi afholder konvent & camp i 2022

"Velkommen ombord" se link

Konvent & Camp 2022

Ny Sponsership mønt

Se mere på OSK Midtjyllands side.


Syddanmark

Se mere på OSK Syddanmarks side.


København, Nordsjælland og Bornholm

Hvis grupperne ønsker et rum til afholdelse af online-møder, sendes mail med info om gruppenavn, navn på rummet, tidspunkt og kontaktperson til fu@nakbh.dk af gruppens service-folk.

Se mere på OSK København, Nordsjælland og Bornholms side.


Storstrøm og Vestsjælland

Se mere på OSK Storstrøm og Vestsjællands side.


Workshops


Følgende er tilføjet under workshops d. 17. november 2019:

NA's 12 Koncepter

Overskrifter NA's 12 Koncepter for service

De 12 koncepter for NA-service med studiemateriale

Spørgsmål til koncepterne

Find dem og mange andre på workshop-siden.


Ny litteratur


Ny pamflet godkendt på den seneste Verdensservicekonference:
IP 30: Mental Health in Recovery
Indtil videre findes den kun på engelsk.

Oversættelsesudvalget arbejder i øjeblikket på den nye traditions­arbejdsbog Guiding Principles. Dele af denne (Tradition 1- 9) kan hentes på print-selv-siden.

Litteratur kan fremover findes som underpunkt under medlemmer!


Lydbøger


Basis Tekst, sjette udgave,
Det Virker: Hvordan og Hvorfor
og Vejledninger i Trinarbejde

findes nu alle som lydbøger - køb dem hos din litteraturansvarlige.

Basis Tekst lydbog er lagt op på hjemmesiden (under litteratur) så du kan lytte til den her


The NA Way Magazine


The International Journal of Narcotics Anonymous

Seneste udgave:
Januar 2020

Tidligere udgaver:
Arkiv på na.org


Service


Nyt fra World Board:

Vi byder lokale kræfter velkommen til at skrive på www.na.org/virtual især ideer omkring hybridmøder og tjeklister til NA-møder der overvejer at åbne igen. Undlad ikke at sende input til de ideer til den bedste måde at afholde online møder der er slået op på www.na.org/toolbox til toolbox@na.org.

Vores indsats for at støtte op om World Services bestræbelser for at flytte indkomsterne til medlemsbidrag i stedet for litteratur salg fortsætter. Tak til alle der har doneret og er med til at sprede budskabet: ”Vi er nødt til at løfte i flok og ved at gøre dette, lærer vi, at vi virkelig er en del af noget, der er større end os selv (Tradition Syv, Basis Tekst).


RD / RDS
Læs om den seneste (virtuelle) Verdensservicekonference.


RSK                                                                                         Nyt spørgeskema/vejledning omkring økonomi, til brug ved valg af betroede tjenere.

 

Konventer og events


Hjælp med til at holde mødelisterne opdaterede


Der er mange ændringer af mødelisterne i øjeblikket - derfor er det ekstra vigtigt at vi i fællesskab holder dem opdaterede, så folk ikke går forgæves. Gå venligst nedenstående igennem, og hvis der er noget, der skal ændres, så send en mail til modelisteansvarlig@nadanmark.dk.

Hvis jeres fysiske møder er midlertidigt lukket, så tjek at det er med på denne liste:
Liste over midlertidigt lukkede møder

Hvis jeres møde nu findes i en net-udgave, så tjek at det er med på denne liste:
Liste over møder på nettet

Hvis jeres gruppe stadig holder fysiske møder, så tjek at de er med på denne liste:
Liste over fysiske møder

Mødelister til print.

Så er mødelister til print igen at finde på hjemmesiden under møder

hvis der er fejl eller adresserne ikke stemmer så kontakt

Modelisteansvarlig@nadanmark.dk