EDM (Det Europæiske Delegeretmøde)Hvad er EDM


Kort fortalt er det europæiske delegeretmøde (EDM) forummet, hvor de europæiske fællesskaber regelmæssigt kan mødes, i form af de repræsentanter de har valgt.

Formålet er:
1. At øge opmærksomheden og ansvarligheden overfor de fælles europæiske ønsker og behov via regelmæssig kommunikation.
2. At definere beslutningsprocesser og vigtige punkter i fælles europæiske spørgsmål.

Formålsudtalelse
”EDM er et europæisk baseret forum af multisproglige og multikulturelle NAfællesskaber i og uden for Europa, hvis opgave det er fremme vor fælles velfærd og unity, støtte vores vækst og opfylde vort hovedformål at bringe NA´s budskab til den addict der stadig lider”


Hvad laver EDM


Fællesskabsudvikling
Fællesskabsudvikling (Fellowship Development) er blevet en af de centrale aktiviteter for EDM, at tilbyde støtte til voksende NA fællesskaber, at hjælpe dem med at opbygge en service struktur og håndtere lokale problemer/opgaver. Aktiviteterne består i besøg hos disse fællesskaber, organisering af specifikke workshop omkring service og bedring på servicekonferencer og lokale konventer, at sprede information og besvare forskellige forespørgsler fra alle steder i EDM området. Nylige besøg har vist sig at være en stor støtte for fællesskaberne i Egypten, Polen og Ukraine.

ECCNA – Europakonvent & -konference
ECCNA er et årligt event som kombinerer fejringen af bedringen med service orienterende workshops. Hvert år delegerer EDM – Europæiske Delegeret Møde – ansvaret for planlægningen og værtskabet til et af de NA fællesskaber der byder på afholdelsen.

EDM–Konference
Delegerede fra EDMs fællesskaber mødes 2 gange årligt til et 4 dages møde. Sommermødet foregår som regel i forbindelse med ECCNA, medens vintermødet arrangeres af skiftende lokale fællesskaber, som kan kombinere dette med fællesskabsudviklende aktiviteter.


Hvordan det skete – en kort historie om EDM


De første NA møder i Europa blev holdt i slutningen af 70èrne på US baser i Tyskland. Kort efter startede flere møder i Irland og Storbritannien, og efterfølgende begyndte NA fællesskaber at skyde op i andre dele af kontinentet.

I 1983 tog en lille gruppe af irske medlemmer til London for at deltage i et service møde der, og denne kontakt førte til den første Europæiske Service Konference, som blev holdt på Trinity College i Dublin i 1984, og havde deltagere fra Storbritannien, Tyskland og folk fra World Service.

Denne begivenhed førte til udviklingen af European Convention & Conference of NA (ECCNA), som siden har været holdt rundt i Europa med de forskellige fællesskaber som værter.

Denne var i primært en fejring af bedringen, men med tid sat af til informative rapporter fra de deltagende fællesskaber. Ved konventet i Lissabon i 1990, skabtes en gruppe bestående af medlemmer fra Belgien, Frankrig, Irland, Portugal, Spanien, Schweiz og Storbritannien, med henblik på at undersøge mulighederne for en europæisk servicestruktur. Gruppen blev kendt som the European Study Group, hvilket efter ECCNA i Rom blev til the European Ressource Group, og dens studie blev fremlagt på konventet 2 år senere i Bryssel.

På dette møde indså de delegerede, at de ved at stille spørgsmålet var blevet en del af svaret, og i virkeligheden var ”det store repræsentative organ”, det alternativ studiegruppen havde beskrevet.

Dette organ blev døbt ”European Delegates Meeting” (EDM), som nu mødes to gange årligt, og er et forum af multisproglige og multikulturelle NA-fællesskaber i og udenfor Europa, hvis opgave det er at arbejde for vor fælles velfærd og unity, støtte væksten i fællesskaberne og hjælpe til med at opfylde hovedformålet, at bringe budskabet til den addict der stadig lider.

Udover at tjene som forum for europæiske fællesskaber, organiserer og financierer EDM fællesskabsudviklende (Fellowship Development) besøg hos nye fællesskaber for at hjælpe dem med at opbygge en servicestruktur og tage hånd om lokale spørgsmål. EDM er også ansvarlig for det årlige Europa Konvent (ECCNA) I 2005 fandtes der mere end 2000 NA-møder i Europa registreret hos verdens service kontoret (WSO) og ECCNA vokser sig stadig stærkere.