KONVENTUDVALG NOKNA

BESTYRELSE  NOKNA

FORMAND
NÆSTFORMAND
KASSERER
VISEKASSERER
SEKRETÆR

REFERATER 2022

              Maj

             Juni

             August

            September  

  REFERATER 2023

              Maj

UNDERUDVALG NOKNA

MØDER/SPEAK
KØKKEN
REGISTRERING
PRAKTISK HOLD
UNDERHOLDNING
CAFE
NATCAFE
UDSMYKNING
GALLAMIDDAG
HANDELSVARER
KØRSEL