Forslag til emner i grupperne

Download emnelisten

En ny måde at leve på

Mere vil blive vist

Leve programmet

Familie og være forældre

Fra desperation til passion

Forbindelse til os selv

Det er et åndeligt – ikke religiøst program

Et globalt fællesskab

Tilgivelse – at give & spørge og få.

Fri for fordømmelse

En højre magt efter vores opfattelse

Selvaccept en ny begyndelse

At leve clean, rejsen forsætter

Selvet & samfund & service & Gud

At gå igennem frygten og blive ærlig

At bringe budskabet – er vores ansvar

At være ny i NA

Ydmyghed

Ærlighed

Fysisk / psykisk sygdom og bedring

Ansvarlighed – ”belønning” er frihed

At bygge et fundament trin 1,2,3

At pakke vores bagage ud – trin 4,5

Flytte videre til åndelige principper – trin 6,7

Gøre det godt igen – trin 8,9

Selvet, Gud og andre – trin 10,11,12

Arbejde med trin – hvad er meningen?

At gøre det rigtige af de rigtige grunde

Bedring har givet os en følelse af formål

Social accept er ikke lig med bedring

Nogen der tror på os

Budskabet om bedring er for os alle

Vores trin er de principper, som gør vores bedring mulig.

En af bedringens gaver, er at leve og nyde livet

Komme ind fra stormen

En positiv indstilling at leve i løsningen

Frihed fra aktiv addition

Kom tilbage

Vi kan kun beholde det vi har, ved at give det videre

At gøre det rigtige af den rette grund

Vi kommer til at kende lykke, glæde og frihed

At dele vores taknemmelighed

Vi får frihed til at leve

Vi sætter vores bedring først

At komme ud af isolationen

Glæden er vendt tilbage til vores liv

Frihed til at blive os selv

At bringe budskabet

Service – det virker

Hjemmegruppen

At miste lysten til at bruge

At forblive clean uanset hvad

At komme tilbage efter at været ude og bruge

At vokse op i NA

Vores første NA møde, hvorfor kom vi tilbage

Fra jeg til vi – sammen kan vi

Fra overgivelse til accept

Glæden ved at dele

Vi kan overkomme hvad som helst og forblive clean

Vi lever clean og hver dag fortsætter rejsen

Bedring er en livslang proces

At dele vores erfaringer giver livet mening og værdi

Livet kan blive et nyt eventyr for os

Vi blev villige, da vi var slået

At holde fundamenter ved lige

Uanset hvad kan vi forblive clean

Vi får ikke mere end vi kan håndterer

Taknemmelighed til NA

At komme ind fra stormen

Programmet virker en dag af gangen

Vi kan kun beholde det vi har ved at give det videre

Tålmodighed, programmet virker

Blev her indtil miraklet sker

Vores mangfoldighed er vores styrke

At finde en magt større end os selv

At bringe budskabet

At finde en sponser

Anonymitet er det åndelig grundlag alle vores traditioner

Ydmyghed i handling

Social accept er ikke det samme som bedring

At opfylde vores drømme

Overgivelse er for alle

At overgive egenrådighed

Maskerne må falde

Frihed fra skyld

At stole på mennesker

Den indre glæde

At give slip på vores begrænsninger

Venskaber

At træffe beslutninger

At gøre noget godt, at føle noget godt

Sande værdier

Ydmyghed udtrykt ved anonymitet

At gå regelmæssig til møder

At gå ud over trin 5

Følelsesmæssig balance

Et program, en sygdom, et fællesskab

Mod til at ændre

At håndterer sladder

En voksende forståelse af en magt større end os selv

At se os selv i andre

Vi fandt håb

At være os selv

Afbigt uden forventninger

At gøre en forskel

En ende på ensomheden

Frihed til at vælge

Vores højre magts vilje i dag

Principper før personligheder

At leve i nuet

En åndelig opvågnen

Fra overgivelse til accept

At være en del af et global fællesskab

Vi forblev clean, fordi vi ønskede at leve clean

Vi lever i vores bedring, ikke i vores sygdom