Program 2010

Program for konvent & camp 2010

“Velkommen hjem”

Fredag den 30. juli 2010

Emnemøde: sal A

Kl. 16.00 – 17.00

 Hvad har NA givet mig og hvad har jeg givet NA?

Claus A – OSK Midtjylland

Velkomst & åbningsmøde

19.00 – 20.30

Speakermøde: storesal

“Erfaring & Styrke & Håb”

Claire – OSK København

Emnemøde: sal A

Kl. 21.00 – 22.00

NA`s 12 Traditioner

Jack – OSK København

Emnemøde: sal B

Kl. 21.00 – 22.00

1 & 2 & 3 Trin

Uffe – OSK Midtjylland

Kl. 22.00  NA party

Lørdag den 31. juli 2010

Emnemøde: sal A

Kl. 10.30 – 11.30

To indledere: kvindemøde

Min sponser og mig

Mette & Camilla – OSK Nordjylland

Emnemøde: sal B

Kl. 10.30 – 11.30

To indledere: mandemøde

Min sponser og mig

Torben H. & Allan – OSK Nordjylland

Emnemøde: sal A

Kl. 13.00 – 14.00

Ung i NA

Maria – OSK Syddanmark

Emnemøde: sal B

Kl. 13.00 – 14.00

RSK Workshop

NA midler  vores ansvar

                                                                                     15.00 – 16.30

Speakermøde: storesal

”Velkommen hjem”

Henning – OSK Syddanmark

17.00 Countdown

19.30 Gallamiddag

21.00 Aktion

22.00 NA party

Søndag den 1. august 2010

Emnemøde: sal A

Kl. 10.30 – 11.30

6 & 7 Trin

Erik – OSK Storstrøm & Vestsjælland

Emnemøde: sal B

Kl. 10.30 – 11.30

Forældre i NA

Jane – OSK Syddanmark

Afslutningsmøde & info om konventet.

Kl. 12.30 – kl. 13.30

Emnemøde:

Bare for i dag, en dag af gangen

Dagens tekst læses op.

Ronnie – Belgien