Konvent komiteen

Formand: Anders 

Næstformand: Carl Erik     

Kasserer:        

Cafe: Tina              

Sandwich        

Registrering: Thomas    

Oprydning        Komiteen som helhed

Program           Komiteen som helhed

Udsmykning     Komiteen som helhed

Lyd: Pernille & Thomas               

Grill lørdag: Anders  

Countdown. Daniel & Sara & Pernille

Auktion. Nasir       

Webmaster: Gert

Musik i cafeen: Carl Erik

Vil gerne lave service på konventet: