Konvent komiteen

Formand: Anders 

Næstformand:      

Kasserer:        

Cafe: Tina              

Sandwich        

Registrering:    

Oprydning        Komiteen som helhed

Program           Komiteen som helhed

Udsmykning     Komiteen som helhed

Lyd:              

Grill lørdag:

Countdown. 

Auktion.     

Webmaster: Gert

Musik i cafeen: 

Vil gerne lave service på konventet: Carl Erik,