Konvent komiteen

Formand         

Kasserer         Anker

Cafe               Charlotte & Tina & Gert

Sandwich        Charlotte 

Registrering      

Oprydning        Komiteen som helhed

Program           Komiteen som helhed

Udsmykning     Komiteen som helhed

Lyd                

Grill lørdag   

Countdown      

Auktion           

Webmaster       Gert

Vil gerne lave service på konventet: