Konvent komiteen

Formand: Anders 

Næstformand: Henrik      

Kasserer: Lise       

Cafe: Tina              

Sandwich: Tina       

Registrering: Arne  

Oprydning: Komiteen som helhed

Program: Komiteen som helhed

Udsmykning: Komiteen som helhed

Lyd: Pernille             

Grill lørdag: Anders

Countdown: Pernille

Auktion: Nasir  

Musik i cafeen: Pernille

Service koordinator: Walther & Pips

Webmaster: Gert (webmidt@nadanmark.dk)

Vil gerne lave service på konventet: Carl Erik,