Konvent komiteen

Formand         

Kasserer         

Cafe               

Sandwich        

Registrering      

Oprydning        Komiteen som helhed

Program           Komiteen som helhed

Udsmykning     Komiteen som helhed

Lyd                

Grill lørdag   

Countdown      

Auktion           

Webmaster       Gert

Vil gerne lave service på konventet: