Konvent komiteen

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Cafe:
Sandwich:
Registrering:
Oprydning: Komiteen som helhed
Program: Komiteen som helhed
Udsmykning: Komiteen som helhed
Lyd: P
Grill lørdag:
Countdown:
Auktion:
Musik i cafeen:
Service koordinator: Walther & Pips
Webmaster: Gert (webmidt@nadanmark.dk)
Vil gerne lave service på konventet: C