OBS!!

Alle betroede tjenere er gået over til nye mailadresser som kan ses her

All trusted servants has moved over to new mail, you can see them here

Login info samt koder for betroede tjenere på ovenstående liste findes her