Galla-Grill

Galla-Gril: Lørdag kl 18.30
Vi griller helstegt pattegris, der
serveres med passende tilbehør.
(Der vil være et alternativ, til dem der ikke
spiser svin)