En ressource i samfundet 

Narcotics Anonymous (NA) er en almennyttig (nonprofit), international organisation, der er aktiv i mere end 116 lande. Organisationen er for addicts i bedring og er baseret på fællesskab.

Medlemmer i Narcotics Anonymous lærer fra hinanden, hvordan de kan leve uden stoffer (stoffri) og derigennem komme sig fra den effekt addiction har haft på deres liv.

Hvis du har overvejet at anbefale Narcotics Anonymous til en, der har et problem med stoffer, har du måske et par spørgsmål vedrørende vores organisation. Denne pamflet er lavet for at kunne besvare disse spørgsmål.

Hvem er medlemmer af   NA?

Enhver der ønsker at holde op med at bruge stoffer kan blive medlem af Narcotics

Anonymous. Medlemskab er ikke begrænset til addicts, der har anvendt et bestemt stof. De, der føler, de måske har problemer med stoffer (legale eller illegale, herunder også alkohol) er velkomne i NA. Bedring i NA fokuserer på problemet addiction, ikke et bestemt stof.

Anonymitet

Den grundlæggende forudsætning af anonymitet tillader addicts at deltage i møder uden frygt

for retslige eller sociale følger. Dette er af stor betydning for en addict, der overvejer at gå til sit første møde.

Anonymiteten understøtter også en atmosfære af lighed på møderne. Det er medvirkende til at sikre, at intet enkelt medlems personlighed eller omstændigheder vil blive betragtet som værende mere vigtige end budskabet om bedring, der deles i Narcotics Anonymous

NA møder

NA’s primære tilgang til bedring er troen på den terapeutiske værdi i, at en addict hjælper en anden. Medlemmer deltager i NA møder ved at tale om deres erfaringer om bedring fra stofmis- brug/afhængighed af stoffer. NA møder har en formel struktur: De afholdes i et lokale, der er lejet af gruppen – og de ledes af medlemmer, der på skift åbner og lukker møderne. NA møder og andre tjenester betales alene ved hjælp af donationer fra medlemmer samt salg af bedringslitteratur og merchandise. Finansielle tilskud af enhver art fra ikke-medlemmer accepteres ikke.

De fleste NA møder afholdes regelmæssigt på det samme sted og samme tidspunkt hver uge, oftest i et offentligt lokale. Der er grundlæggende to slags møder: De, der er åbne for alle (også for

ikke-addicts), og de der er lukkede møder (kun for addicts).

Møderne kan afholdes på forskellig vis med hen- syn til formen. Formen kan være: Spørgsmål & svar, emne, diskussion, speaker – og de kan være en kombination.

Formålet med ethvert møde er altid det samme, at sørge for passende og trygge rammer for per- sonlig bedring.

 

Hvordan arbejder NA?

Addicts der hjælper hinanden med at komme sig, er selve fundamentet i NA. Medlemmer mødes regelmæssigt for at tale om deres erfaring om/i bedring. De mere erfarne medlemmer (kendt

som sponsors) arbejder individuelt med nyere medlemmer.

Kernen i NA´s program er de Tolv Trin. Disse ”Trin” er en vejledning, der angiver en praktisk tilgang

til bedringen. Ved at følge disse vejledninger, og at arbejde tæt sammen med andre medlemmer, lærer addicts at holde op med at bruge stoffer, og kunne stå ansigt til ansigt med udfordringerne i et dagligt liv.

Narcotics Anonymous er ikke en religiøs organi- sation og støtter ikke noget bestemt trossystem. Det står for grundlæggende spirituelle principper såsom ærlighed, åbent sind, tro, tillid, villighed og ydmyghed, og underviser i hvorledes disse kan blive integreret i dagligdagen.

Bedring i NA er ikke en mirakuløs kur, der skaber helbredelse indenfor en given periode. Det er

en proces, fremadskridende og personlig. Med- lemmerne bestemmer selv om de vil deltage, og de arbejder med bedring i deres eget tempo.

Vækstrate

I 1978 havde vi færre end 200 registrerede grupp- er i tre lande. I 1982 var der 1200 grupper fordelt på elleve lande. I 1993 havde over 60 lande

mere end 13.000 grupper, der afholdte mere end

19.000 møder om ugen. I januar 2005 var der mere end 21.500 grupper, der afholder mere end

33.500 ugentlige møder i 116 lande.

Resultater af undersøgelse i NA:

3% af de adspurgte var under 20 12% var mellem 21 og 30 år gamle

31% var mellem 31 og 40 år gamle

40% var mellem 41 og 50 år

13% var mellem 51 og 60 år

1% var over 60 år gamle

Mænd/Kvinder

55% af de adspurgte var mænd 45% af de adspurgte var kvinder

Hvordan de adspurgte havde fundet NA? (adspurgte kunne sætte kryds i mere end 1 svar) 54% introduktion via behandlings-/rådgivnings-

centre.

45% introduktion via et andet NA medlem 22% introduktion via et familiemedlem 34% introduktion via det retslige system